Přihlášení na školení

Jako zkušený specialista v oblasti suchých staveb, Vám nabízíme certifikační školení sádrokartonových systémů Siniat, včetně protipožárních a akustických systémů.

Cena školení: 1000,- Kč/ osobu (včetně DPH). Platba bude provedena na základě zaslané faktury po absolvování školení.

Doba školení: zpravidla od 9 hod do 14 hod (bližší informace viz. místo konkrétního nabízeného školení).

Školení je rozděleno do bloků, mezi kterými Vám bude poskytnuto občerstvení.

Podklady: Před školením obdržíte tištěné podklady produktů a systémů Siniat, případně vzorky produktů.

Na základě absolvování tohoto školení obdržíte certifikát opravňující k montážím produktů a systémů Siniat (včetně protipožárních) platný 4 roky.

V případě nenaplnění minimální kapacity prostor pro školení si vyhrazujeme možnost školení zrušit, či přesunout na další termín. O tomto kroku budete včas informování mailem nebo telefonem (nejpozději 5 dnů před konáním školení).

Kontaktní osoby:

Sekretariát:

Martina Stanková, email: siniat@siniatcz.cz

Pro region Čechy:

Pavel Bendák, GSM: +420 606 612 686, email: pavel.bendak@etexgroup.com

Pro region Morava a Slezsko

Ing. Jana Kašparová, GSM: +420 702 177 096, email: jana.kasparova@etexgroup.com

Jitka Břehová, GSM: +420 702 138 524, email: jitka.brehova@etexgroup.com

  Školení

  Školení, na které se chcete přihlásit*:

  Údaje o firmě

  Firma*:

  Email*:

  Adresa*:

  Město*:

  PSČ*:

  IČ*:

  Pokud nemáte IČ, napište do pole "nemám IČ".

  DIČ:

  Mám jinou korespondenční adresu

  Korespondenční adresa (pokud je jiná než firemní)
  Údaje o firmě

  Jméno:

  Adresa:

  Město:

  PSČ:

  Seznam osob
  Osoba

  Titul:

  Jméno*:

  Příjmení*:

  Telefon(GSM)*:

  Email*:

  Poznámka

  Souhlasím sezásadami ochrany osobních údajů

  Po vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře je následně společností Siniat CZ uvažováno, že toto Vaše přihlášení na školení je z Vaší strany závazné. V případě změny (úpravy), či storna přihlášky prosím kontaktujte pí. Martinu Stankovou ( email: siniat@siniatcz.cz , GSM: +420 602 293 255).

  Odesláním přihlášky na školení Siniat potvrzujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro potřeby společnosti Siniat.

  Zpět na siniat.cz